สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ปรับปรุงล่าสุด 27/09/2564
บุหรี่ไฟฟ้าทำให้รสชาติและกลิ่นของบุหรี่มวนเปลี่ยนไปได้จริง

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้รสชาติและกลิ่นของบุหรี่มวนเปลี่ยนไปได้จริง

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้รสชาติและกลิ่นของบุหรี่มวนเปลี่ยนไปได้จริง

          บุหรี่ไฟฟ้า กำลังเป็นกระแสในสังคมไทยอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจและใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้ามีไว้สำหรับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่เพราะมันสามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้จริง ๆ เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่มีหลายคนเคยลองแล้วว่ามันเป็นตัวช่วยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง  มีผู้ใช้งานบุหรี่จำนวนไม่น้อยที่บอกต่อกันว่าเมื่อหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วกลับไปสูบบุหรี่แบบมวน กลิ่นและรสชาติของบุหรี่จะเปลี่ยนไปและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่แบบมวนไปได้ง่าย ๆ

          ซึ่งสาเหตุที่ทำให้รสชาติของบุหรี่มวนเปลี่ยนไป ก็อาจเป็นเพราะว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าลดปริมาณนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ลงไป ต่างจากการสูบบุหรี่แบบมวน เมื่อเคยชินกับรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะทำให้ไม่อยากกลับมาสูบบุหรี่แบบมวนอีกเพราะรสชาติมันเปลี่ยนไปจากที่คุ้นเคยแล้วนั่นเอง การเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คนที่ติดบุหรี่มวนจะไม่กลับมาสูบบุหรี่มวนอีก

          เมื่อลดปริมาณนิโคตินได้เรื่อย ๆ ท้ายที่สุดก็จะไม่ต้องการนิโคตินอีก อาการติดนิโคตินที่ทำให้ติดสูบบุหรี่ก็จะหมดไป อาจจะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยน้ำยาที่ไม่มีนิโคตินไปสักพัก ในไม่นานก็จะเลิกสูบไปได้เพราะว่าสิ่งที่สูบเข้าไปในร่างกายมีเพียงแค่ควันเท่านั้น คนส่วนใหญ่ที่ติดการสูบบุหรี่ไม่ใช่เพราะติดที่ตัวของบุหรี่ แต่ติดที่สารนิโคตินมากกว่า นิโคตินเป็นสารอันตรายที่ไม่ต่างจากสารเสพติด เป็นสารที่จะทำให้คนรู้สึกอยากสูบบุหรี่อยู่เสมอ หากเราสามารถตัดนิโคตินออกไปจากการสูบบุหรี่ได้ก็จะทำให้เราสามารถเลิกสูบบุหรี่ไปได้ง่าย ๆ นั่นเอง

          แต่รสชาติของบุหรี่มวนใช่ว่าจะผิดแปลกไปในกลุ่มของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกคน เพราะยังมีกลุ่มของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและสูบบุหรี่แบบมวนไปพร้อม ๆ กัน ที่จะไม่รู้ถึงความแตกต่างของรสชาติบุหรี่ที่แตกต่างกันได้เลย ซึ่งผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้จะเกิดความสิ้นเปลืองมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังคงสูบบุหรี่ทั้ง 2 ประเภทพร้อม ๆ กัน และยากที่จะเลิกขาดจากการสูบบุหรี่แบบใดแบบหนึ่งไปได้ และที่สำคัญด้วยการรับนิโคตินเข้าไปจากบุหรี่ทั้ง 2 ประเภทในปริมาณมาก จึงทำให้ยากต่อการแยกรสชาติของบุหรี่ได้เพราะยังคงติดกับกลิ่นของ เมื่อรสชาติเริ่มเปลี่ยนก็จะเพิ่มปริมาณนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นของบุหรี่แบบมวนไปเรื่อย ๆ ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนไปได้ในท้ายที่สุด