สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ปรับปรุงล่าสุด 27/09/2564
เหตุใดบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในโลก

เหตุใดบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในโลก

เหตุใดบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในโลก

          ในหลายประเทศที่ให้การยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าและทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมีงานศึกษาและวิจัยของสาธารณสุขประเทศอังกฤษที่ให้ผลออกมาว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นของนายแพทย์ชาวกรีซ ชื่อ Konstantinos Farsalinos ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจจากมหาวิทยาลัย University of Patras มีความสนใจในบุหรี่ไฟฟ้า จึงได้เริ่มศึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร

          ต่อมานายแพทย์ Konstantinos Farsalinos ได้ให้สัมภาษณ์ว่า หากเราสนับสนุนให้คนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่จริง จะทำให้สามารถช่วยชีวิตคนบนโลกได้เป็นล้านคนในระยะเวลาอีก 50 ปีข้างหน้า การให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ผู้นี้ทำให้ทราบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้สูบและเกิดผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริง นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อจำนวนประชากรในประเทศที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย สำหรับเหตุผลที่หลายประเทศให้การยอมรับบุหรี่ไฟฟ้านอกเหนือจากงานวิจัยที่กล่าวมา

          การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่จริงช่วยให้ผู้สูบที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ สามารถเลิกสูบบุหรี่จริงได้ เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลือกความเข้มข้นของนิโคตินที่ใช้สูบ โดยสามารถเลือกปริมาณนิโคตินในระดับที่ลดลงได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงระดับ None คือ ไม่มีสารนิโคติน
การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อตัวผู้สูบน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริง เนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารอันตรายอยู่ไม่กี่ชนิด ซึ่งต่างจากบุหรี่จริงที่มีสารอันตรายกว่า 4,000 ชนิด และสารที่เป็นอันตรายในบุหรี่จริง คือ ทาร์ หรือน้ำมันดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอด
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลกระทบกับผู้คนรอบข้าง เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีขั้นตอนการเผาไหม้ของยาสูบ จึงไม่ทำให้เกิดควันและไม่ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง
บางประเทศยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าและกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้คนในประเทศสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่จริง  เนื่องจากประเทศเหล่านี้เล็งเห็นแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการทำให้ประเทศเป็นประเทศที่ปลอดควันบุหรี่ด้วย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น

          การแพร่กระจายของบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 2003 ในเวลานั้นคุณหมอชาวจีนชื่อ Hon Lik มีความต้องการให้คนไข้ของตนเลิกสูบบุหรี่ ต่อมาบุหรี่ไฟฟ้าจึงเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2007 รวมทั้งแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลของผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า จึงทำให้ยังเป็นข้อถกเถียงกันในหลายประเทศ ในแต่ละประเทศมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากกลัวว่าเยาวชนจะเข้าถึงได้ง่าย ส่วนกลุ่มที่ต้องการให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องถูกกฎหมาย เนื่องจากเห็นถึงข้อดีหลายอย่าง จึงต้องมีการเก็บข้อมูล ศึกษาและวิจัยกันต่อไปเพื่อดูถึงผลกระทบในระยะยาวว่าจริง ๆ แล้ว บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่ากัน