สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี

บุหรี่ไฟฟ้า ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี

บุหรี่ไฟฟ้า ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี 

               บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานว่าผู้ใช้หรือผู้สูบจะมีการนำไปใช้งานอย่างไร บ้างก็ว่าการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ประเภทนี้จะทำให้ผู้สูบนั้นติดสารเสพติดประเภทใหม่ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในบุหรี่ซึ่งความจริงแล้วอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่การใช้งานและอยู่ที่วิจารณญาณของผู้สูบมากกว่า

                บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมและมีการสูบอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกันสำหรับประเทศไทย ในการใช้สูบแทนบุหรี่ธรรมดาเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า นั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องควันที่จะไปรบกวน สร้างความรำคาญ และสร้างความรังเกียจให้กับคนรอบข้าง ความจริงแล้วบุหรี่ชนิดใหม่นี้ นั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตามลักษณะภายนอกของบุหรี่ที่สามารถแบ่งได้เป็น ประเภท Mini หรือที่เรียกว่า Cig-a-like ซึ่งจัดเป็นประเภทที่มีความใกล้เคียงกับบุหรี่ทั่วไปมากที่สุด ประเภทที่ 2 ก็คือ Mid-size e-cigarettes (eGo) จะเป็นบุหรี่ทีมีลักษณะไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถใช้งานได้นานกว่าบุหรี่ประเภทแรก ตามด้วยประเภทที่ 3 คือ Advanced Personal Vaporizers (APVs) หรือ Mods บุหรี่ประเภทนี้เป็นประเภทที่สามารถปรับแต่งลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเองได้ โดยข้อแตกต่างของบุหรี่ไฟฟ้าที่กล่าวมาในแต่ละประเภทนั้น จะแตกต่างกันในเรื่องของราคา และไอระเหยที่ออกมาจากบุหรี่ นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถแบ่งบุหรี่ประเภทนี้ออกตามการใช้งานได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Disposable) และประเภทที่สามารถนำแบตเตอรี่กลับมาชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable) โดยผู้สูบสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งบุหรี่ประเภทนี้นั้นเป็นการใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่ผู้สูบส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกแบบที่สามารถชาร์จแบตเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากมีความคุ้มค่ากว่าทั้งในเรื่องของราคาและการใช้งาน

               จุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้ตอนนี้มีการหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนั้น เนื่องมาจากบุหรี่ประเภทนี่มีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้ และควันซึ่งเป็นไอน้ำที่ออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้านั้น ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา เนื่องจากบุหรี่ประเภทนี้จะมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารต่างๆ ซึ่งเมื่อกระทบกับความร้อนจะเกิดเป็นการระเหยเป็นไอน้ำให้ผู้สูดสูดเข้าสู่ปอดแล้วปล่อยเป็นควันไอน้ำออกมา ซึ่งควันที่ออกมานั้นจะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสำหรับสารที่บรรจุอยู่ในของเหลวภายในนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนิโคตินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ผู้สูบติดบุหรี่ ที่สำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ก็สามารถลดความเข้มข้นของสารนิโคตินนี้ลงเรื่อยๆ ได้ 

แชร์สินค้านี้