สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าข้อดีหรือข้อเสียมีมากกว่ากัน

บุหรี่ไฟฟ้าข้อดีหรือข้อเสียมีมากกว่ากัน

บุหรี่ไฟฟ้าข้อดีหรือข้อเสียมีมากกว่ากัน

               บุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่ประเภทใหม่ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายทั้งในเรื่องของข้อดีและข้อเสีย ว่าอะไรมีมากกว่ากันและบุหรี่ประเภทนี้เป็นเพียงแค่ช่องทางที่ทำให้ประชาชนติดบุหรี่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ วันนี้เราจะมารู้จักบุหรี่ไฟฟ้ากัน และมาดูว่าบุหรี่ประเภทนี้มีข้อดี และข้อเสียคืออะไรบ้าง

               บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นยาสูบประเภทใหม่ที่ผู้สูบจะได้รับนิโคตินซึ่งเป็นส่วนผสมที่อยู่ในของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในบุหรี่ประเภทนี้ด้วยกระบวนการของการระเหยเข้าสู่ร่างกายโดยใช้ไฟฟ้าโดยไม่เกิดการเผาไหม้เหมือนอย่างเช่นบุหรี่ธรรมดา ลักษณะของบุหรี่ประเภทนี้จะมีลักษณะกลมๆ เช่นเดียวกับบุหรี่ธรรมดา แต่จะมีการแบ่งส่วนประกอบภายในการทำงานออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ ขวดขนาดเล็กที่ใช้ใส่ของเหลวที่มีนิโคตินผสมอยู่ สวิตซ์ไฟที่สามารถเปิดปิดได้เมื่อต้องการสูบ ผู้สูบก็ทำการเปิดสวิตซ์ไฟ จะเกิดไฟแดงที่ปลายแท่ง ทำให้ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทำงานแล้ว เมื่อแบตเตอรี่เกิดความร้อนจะทำ ให้ของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดระเหยขึ้นมา เป็นควัน เมื่อผู้สูบสูดเข้าไปก็ทำให้ปอดได้รับสารนิโคติน ก่อนที่จะถูกพ่นออกมาเป็นควันสู่ภายนอก ซึ่งสารนิโคตินนั้นเป็นสารที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ติดบุหรี่ซึ่งบุหรี่ธรรมดากับบุหรี่ประเภทนี้ก็สามารถทดแทนกันได้ในส่วนนี้ ซึ่งข้อแตกต่างก็คือบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีสารพิษบางอย่างที่อยู่ในบุหรี่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็น สารทาร์ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดคราบดำติดที่เล็บและฟัน ซึ่งทำให้ผู้สูบเสียบุคลิกภาพได้ และเนื่องจากการสูบบุหรี่ประเภทนี้ไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้จึงไม่ทำให้เกิดสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่งทำให้เกิดควันซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่คนรอบข้างแถมยังทำให้มีกลิ่นติดตัว ติดเสื้อผ้า และลมหายใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นบุหรี่ชนิดใหม่นี้จึงเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังไม่มีสารทาร์หรือน้ำมันดิน บิวเทน แอมโมเนีย ไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารหนู ฟีนอล กัมมันตภาพรังสีและอื่นที่บรรจุอยู่ในบุหรี่ธรรมดา

               สำหรับประเด็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากว่าบุหรี่ประเภทนี้จะทำให้คนที่ติดบุหรี่หันมาเลิกบุหรี่ได้หรือไม่นั้น ต้องอธิบายว่าส่วนประกอบของของเหลวที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วย น้ำ แอลกอฮอล์ โพรพิลีน กรีเซอรอล นิโคตินและสารให้กลิ่นรสธรรมชาติ ที่ส่วนของนิโคตินนั้นผู้สูบสามารถควบคุมปริมาณความเข้มข้นของนิโคตินที่เป็นส่วนผสมของของเหลวได้ ซึ่งเป็นวิธีการสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่นั่นคือทำการสูบโดยลดปริมาณความเข้มข้นของนิโคตินลงเรื่อยๆ แล้วในที่สุดก็สูบแบบไม่มีนิโคตินเป็นส่วนผสมสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้ในที่สุด
 

แชร์สินค้านี้