สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ประโยชน์ หรือโทษ มากกว่ากัน

บุหรี่ไฟฟ้า ประโยชน์ หรือโทษ มากกว่ากัน

บุหรี่ไฟฟ้า ประโยชน์ หรือโทษ มากกว่ากัน

                บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นบุหรี่ชนิดใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากของสังคมในปัจจุบันเนื่องจากได้รับความนิยมในการนำมาสูบทดแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นอย่างมาก เพราะบุหรี่ประเภทนี้นั้นมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่น ละควันซึ่งแตกต่างจากบุหรี่ธรรมดาเนื่องจากประเภทนี้เป็นการเผาไหม้แบบใช้ความร้อนที่ไม่ได้เป็นการเผาโดยใช้ไฟจุดแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ความร้อนโดยใช้แบตเตอรี่แทน ซึ่งเป็นที่มาของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเอง โดยวิธีการทำงานของมันก็คือ การที่แบตเตอรี่เกิดความร้อน โดยตัวมวนของบุหรี่ชนิดนี้จะมีสวิตซ์เปิดปิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิด ปิด แบตเตอรี่ในการให้ความร้อนเมื่อต้องการสูบได้ และเมื่อแบตเตอรี่ร้อนก็จะทำให้ของเหลวที่อยู่ภายในตัวมวนของบุหรี่นั้นเกิดการระเหย เพื่อให้ผู้สูบสามารถสูดควันเข้าไปในร่างกายแล้วพ่นออกมาได้ โดยของเหลวที่บรรจุอยู่ในบุหรี่นั้น ผู้สูบก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เป็นสารอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ที่ติดนิโคตินในบุหรี่ซึ่งสามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้า สูบแทนบุหรี่ธรรมดาได้  โดยสารนิโคตินที่เป็นส่วนประกอบนี้ สามารถเลือกได้หลายระดับ คือ ระดับสูงมาก คือ มีระดับนิโคติน 20-24 มิลลิกรัม ระดับสูง มีระดับนิโคติน 16-18 มิลลิกรัม ระดับปานกลาง มีระดับนิโคติน 11-14 มิลลิกรัม ระดับต่ำ มีระดับนิโคติน 4-8 มิลลิกรัม และ ไม่มีนิโคติน คือ มีระดับนิโคติน 0-2 มิลลิกรัม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความต้องการในการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถลดระดับความเข้มข้นของนิโคตินลงได้ เพื่อลดการติดสารนิโคตินในบุหรี่ เพื่อนำไปสู่การเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

นอกจากระดับของนิโคตินแล้วผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า สามารถเลือดรสและกลิ่นของของเหลวที่ใช้ในการสูบได้ตามความต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นบุหรี่ สำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ในช่วงแรก ได้แก่ กลิ่น  L&M แดง Marlboro แดง กรองทิพย์ เป็นต้น หรือจะเป็นกลิ่นแนวเย็นๆ เช่น กลิ่น Menthol, Ice หรือ Mint เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลิ่นผลไม้ น้ำอัดลม ขนม เช่น กลิ่นแอปเปิ้ล สัปปะรด โค้ก วนิลา ช็อกโกแล็ต สตรอเบอรี่ ก็มีให้เลือกซื้อมาเป็นสารที่เป็นส่วนผสมของการสูบกันอย่างมากมาย ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของการเลิกบุหรี่ อีกทั้งกลิ่นเหล่านี้ยังมีความหอม ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนอย่างเช่นบุหรี่ธรรมดาที่สร้างความรำคาญ และเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างอีกด้วย

                ส่วนหากใครที่สนใจจะลองซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาลองสูบนั้น ต้องเลือกซื้อทั้งในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของแบตเตอรี่ วัสดุที่นำมาประกอบเป็นมวนบุหรี่ รวมถึงส่วนประกอบของของเหลวที่อยู่ภายใน ซึ่งต้องเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมเป็นการทั่วไป จึงจะดีที่สุด 

แชร์สินค้านี้