สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่จริงอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่จริงอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่จริงอย่างไร

          บุหรี่มวนเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแท่ง มวนด้วยกระดาษและวางใบยาสูบด้านใน ตรงปลายที่ใช้สูบมีตัวกรอง ทำให้สะดวกต่อการสูบเพราะใบยาจะไม่หลุดร่วงออกมาให้รำคาญใจ การสูบบุหรี่มวนไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่บุหรี่มวนนั้นมีโทษต่อร่างกายมาก เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารพิษอยู่มากมาย เช่น นิโคติน ทาร์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฯลฯ ในบรรดาสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายล้วนให้โทษแทบทั้งสิ้น นิโคตินมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้หัวใจเต้นเร็วและทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง ทาร์ทำให้ปอดระคายเคืองและถุงลมในปอดขยายใหญ่ขึ้น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ไปทำลายเยื่อบุหลอดลม ทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่หลอดลมได้ง่าย คาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง และไนโตรเจนไดออกไซด์ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

          เมื่อเห็นพิษภัยจากการสูบบุหรี่และภัยร้ายจากควันของบุหรี่แล้ว ทุกประเทศจึงมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่และให้ผู้สูบได้ตระหนักถึงคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการดมควันบุหรี่ของผู้สูบไปโดยปริยาย นานาประเทศจึงมีการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและได้จัดทำเขตสูบบุหรี่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้กลิ่นและควันของบุหรี่รบกวนผู้อื่น เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน มีเพียงผู้สูบคนเดียวเท่านั้นที่รับรู้ได้ถึงรสชาติรวมถึงการได้รับสารต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

          บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแท่งยาสูบชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับสารนิโคตินเหลวที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้า  การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นการรับเอาสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งต่างจากการสูบบุหรี่มวน ดังนั้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวนสำหรับตัวผู้สูบ อีกทั้งไม่มีผลต่อคนรอบข้างเนื่องจากไม่มีการเผาไหม้และไม่มีควัน

          การสูบบุหรี่มวนทำให้เราได้รับนิโคตินและสารอื่น ๆ ที่อยู่ในบุหรี่อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน จึงทำให้ผู้สูบได้รับจำนวนสารพิษน้อยลง นอกจากนี้ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถปรับระดับความเข้มข้นของนิโคตินลงได้เพื่อให้ร่างกายได้รับความเคยชิน เมื่อค่อย ๆ ปรับลดลงก็สามารถทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ในกรณีของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์ของการเลิกสูบบุหรี่มวน

          บุหรี่ไฟฟ้าโดยทั่วไปประกอบด้วยแบตเตอรี่ แท็งก์เก็บน้ำยา คอยล์ร้อน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของ Propylene Glycol (PG),  Vegetable Glycerol (VG), นิโคตินและกลิ่น นี่คือความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่มวน  ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกและการใช้งานแตกต่างกันแล้ว ปริมาณสารที่ได้รับและเข้าสู่ร่างกายก็แตกต่างกันด้วย

 

 

แชร์สินค้านี้