สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บุหรี่ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บุหรี่ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        บุหรี่ไฟฟ้าเป็นท็อปปิคที่ถูกนำมาถกเถียงกันในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลกเนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่และถูกนำมาใช้กันแพร่หลายในช่วงไม่ถึง 1 ทศวรรษ ยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ถึงผลกระทบในระยะยาวของการใช้นวัตกรรมใหม่ชิ้นนี้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผู้นำบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทดแทนการสูบบุหรี่มวน เนื่องจากมีจุดประสงค์ในการเลิกสูบบุหรี่มวน ซึ่งต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้ผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีเพราะหลายคนสามารถเลิกสูบบุหรี่มวนได้สำเร็จด้วยการหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน

ในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่เรียกว่า Cartridge มีไว้สำหรับใส่สารผสมที่เป็นของเหลว โดยสารผสมที่เป็นของเหลวมีส่วนผสมของนิโคตินเหลวรวมอยู่ด้วย คนที่สูบบุหรี่มวนมีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่เนื่องจากร่างกายต้องการสารนิโคติน ดังนั้นจึงทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยาก ยิ่งนานวันก็ยิ่งจะทำให้สูบบุหรี่มวนมากขึ้น แต่นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้นมามีที่ใส่ของเหลวที่มีส่วนผสมของนิโคติน ซึ่งข้อดีของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า คือ ผู้สูบสามารถเลือกระดับของนิโคตินได้ โดยปรับระดับให้ลดลงได้เรื่อย ๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวและคุ้นเคยกับการได้รับนิโคตินในปริมาณที่ลดลงจนในที่สุดก็จะทำให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่อีกต่อไป

          ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงถือว่ามีประโยชน์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่มวน และผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผลิตขึ้นมาสำหรับผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก เนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารให้โทษแก่ร่างกายถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่าบุหรี่มวนก็ตาม ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไม่ควรลองสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน

          บุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการ ลด ละและเลิกสูบบุหรี่มวนแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีขั้นตอนการเผาไหม้ของยาสูบ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ก่อให้เกิดควันซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่หายใจเข้าไป คนรอบข้างรวมทั้งผู้ที่สูบด้วย  จึงถือได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับบางประเทศที่มีการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันยังมีงานวิจัยและข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่ตามมาของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า จึงคิดว่าการห้ามสูบไว้ก่อนน่าจะดีกว่า อีกประการหนึ่งก็คือ หลายประเทศยังพึ่งพาภาษีบุหรี่มวน เหล้า ไวน์ และของฟุ่มเฟือยเป็นรายได้หลัก ดังนั้น หากมีสินค้าอื่นใดมาทดแทนสินค้าเหล่านี้อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อรายได้ของประเทศ จึงอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบของสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งคำนวณและศึกษาเพื่อนำมาปรับโครงสร้างภาษีสินค้าต่อไปในอนาคตซึ่งอาจต้องใช้เวลามากสักหน่อย

หลายประเทศที่ให้การยอมรับบุหรี่ไฟฟ้า มีความเชื่อมั่นว่าปลอดภัยมากกว่าบุหรี่มวน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากจะช่วยลดจำนวนควันพิษในอากาศที่หายใจเข้าไปแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพของผู้สูบดีขึ้น ทำให้ในระยะยาวช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดจากสารพิษในบุหรี่มวน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศดีขึ้น รวมถึงทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงด้วย

 

แชร์สินค้านี้