สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร สูบแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ ?

บุุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร สูบแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ ?

บุุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร สูบแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

        บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ไม่เกิน 10 ปี มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่, Atomizer และ Cartridge ส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้ามีหน้าที่ในการทำงานดังนี้

แบตเตอรี่เป็นตัวทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟ
Atomizer โดยทั่วไปมี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นแบบหยดสูบ ประเภทที่สองเป็นแบบเชือกเดินน้ำยา ทั้งสองประเภทมีส่วนประกอบแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แท็งก์เก็บน้ำยาและคอยล์ร้อน โดยคอยล์ร้อนเป็นตัวทำให้น้ำยาเดือดและระเหยเป็นไอเพื่อใช้สูบ
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนผสมของ Propylene Glycol, Vegetable Glycerol, นิโคตินและกลิ่น

การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อของเหลวที่บรรจุอยู่ใน Cartridge ได้รับความร้อนจาก Atomizer ของเหลวนั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนควันบุหรี่ปลอม เราสามารถสูบได้เหมือนบุหรี่มวนตามปกติแต่สารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายรวมถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวน เนื่องจากในบุหรี่มวนนั้นมีสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสารหนู คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ และยังมีทาร์ที่มักเกาะอยู่ที่ปอดของผู้สูบบุหรี่มวน ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่มวน

        ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ทดแทนบุหรี่มวน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่แต่ไม่ต้องการให้ร่างกายได้รับสารพิษมากเกินไป ผู้สูบบุหรี่มวนสามารถหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถปรับลดความเข้มข้นของนิโคตินลงได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่มวนแต่ยังไม่สามารถเลิกได้ทันที หากหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่มวนจะทำให้ร่างกายเคยชินกับการได้รับสารนิโคตินในระดับที่ลดลงเรื่อย ๆ ในที่สุดผู้สูบก็จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

          อย่างไรก็ตาม เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับทุกประเทศ นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีการใช้กันยังไม่ถึง 10 ปี จึงยังไม่มีข้อมูลของผลกระทบในระยะยาว ทำให้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงมีมุมมองในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างกันออกไป บางประเทศกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บางประเทศกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบหนึ่ง อีกหลายประเทศมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ

          สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายเสียงที่พยายามสื่อสารผ่านสื่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยมีทั้งที่ต้องการให้ควบคุมดูแลการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกต้องโดยไม่ปิดกั้นหรือห้ามการสูบบุหรี่ไฟฟ้า บางกลุ่มก็คิดว่าไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากสูบแล้วมีผลเสียต่อร่างกาย โดยได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น เราคงต้องจับดูผลดี ผลเสีย ผลกระทบ รวมถึงค้นหาและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้ากันต่อไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสาระสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดข้อกฎหมายและทิศทางของบุหรี่ไฟฟ้าในอนาคต

แชร์สินค้านี้