สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่น้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเป็นมวน

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่น้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเป็นมวน

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่น้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเป็นมวน

          จุดประสงค์หลักของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศนั้นเน้นใช้งานกับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่สามารถเลิกในทันทีทันใดได้ คนต่างประเทศจึงนิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ แม้ว่าน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวจะมีส่วนผสมของนิโคตินในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกน้ำยาเพื่อนำมาใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละคน บางคนเคยสูบบุหรี่แบบมวนเป็นซองในแต่ละวัน การที่เลิกสูบเลยก็อาจจะเป็นเรื่องยาก จึงต้องเริ่มต้นใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสวนผสมของนิโคตินที่เทียบเท่ากับจำนวนบุหรี่แบบมวนที่เคยสูบมาก่อน หรืออาจจะเลือกปริมาณนิโคตินที่น้อยลงมาเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับความต้องการปริมาณนิโคตินให้ลดลงเรื่อย ๆ จนสามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

          หากผู้สูบสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ลดปริมาณความเข้มข้นของนิโคตินลงได้เรื่อย ๆ ในที่สุดผู้สูบบุหรี่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไปได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน แต่ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยอาจจะยังมีอยู่หลายคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าผิดไปจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ เพราะบางคนที่เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าต้องการลองและยังคงใช้น้ำยาที่มีปริมาณนิโคตินไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวน ก็จะทำให้จากเคยติดบุหรี่มวนก็จะติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน ซึ่งอัตราความอันตรายของบุหรี่ทั้ง 2 แบบ จะแตกต่างกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้สูบ

          หากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่อยากได้รับอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ควรพยายามที่จะลดความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ให้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาแบบไม่มีส่วนผสมของนิโคติน บุหรี่ไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้สูบอย่างแท้จริง ในส่วนของการเลิกบุหรี่มีนักสูบหลายคนที่เคยสูบบุหรี่เป็นมวนมาเป็นเวลานาน เมื่อหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและปรับความเข้มข้นของนิโคตินให้น้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อได้ลองสูบบุหรี่เป็นมวนอีกครั้งจะรู้สึกได้เลยว่ารสชาติบุหรี่ที่คุ้นเคยเปลี่ยนไป และแน่นอนมันจะทำให้นักสูบไม่อยากจะกลับมาสูบบุหรี่แบบเป็นมวนอีก ท้ายที่สุดนักสูบก็จะเลิกสูบได้ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับผู้สูบบุหรี่เป็นหลัก อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือหากพยายามลดปริมาณนิโคตินได้เรื่อย ๆ บุหรี่ไฟฟ้าก็จะปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนได้อย่างแท้จริง แต่หากว่าผู้สูบไม่สามารถปรับปริมาณของนิโคตินให้น้อยลงไปได้ มีแต่จะเพิ่มความเข้มข้นของนิโคติขึ้นมาเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะสูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ต่างกันเลย ดังนั้นผู้สูบคงต้องเลือกกันเองแล้วว่าอยากได้รับความปลอดภัยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรืออยากจะได้รับความอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าในการสูบแต่ละครั้ง

แชร์สินค้านี้