สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือ ??

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือ ??

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือ

        บุหรี่ไฟฟ้าเป็น E – Ciggarette ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูบมีความรู้สึกเหมือนสูบบุหรี่จริง การคิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน ด้วยจุดประสงค์ของการทำให้ผู้สูบบุหรี่มวนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูบบุหรี่มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นด้วยหากสูบได้ตามกระบวนการการใช้ที่ถูกต้อง ดังนั้น การคิดค้นหรือการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คนติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่มวนและไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนหันมาเริ่มต้นสูบบุหรี่ด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

          การคิดค้นและประดิษฐ์บุหรี่ไฟฟ้านั้นออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูบสามารถกำหนดความเข้มข้นของนิโคตินได้ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ 4 ระดับให้เลือกใช้

- ระดับแรกเป็นระดับ High มีปริมาณสารนิโคตินเหลวอยู่ 16 mg/ml
- ระดับที่สองเป็นระดับ Medium มีปริมาณสารนิโคตินเหลวอยู่ 11 mg/ml
- ระดับที่สามเป็นระดับ Low มีปริมาณสารนิโคตินเหลวอยู่ 6 mg/ml
- ระดับสุดท้ายเรียกว่าระดับ Nicotine Free เป็นระดับที่ไม่มีสารนิโคตินเหลวผสมอยู่

          จะเห็นได้ว่าหากผู้สูบมีความต้องการในการเลิกสูบบุหรี่มวน ผู้สูบสามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยการค่อย ๆ ลดระดับนิโคตินลงได้เพื่อให้ร่างกายปรับตัวและเคยชินกับปริมาณนิโคตินที่ได้รับ เมื่อร่างกายเคยชินแล้วก็สามารถลดระดับนิโคตินลงได้อีกจนกระทั่งถึงระดับสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและจุดประสงค์การนำบุหรี่ไฟฟ้าของแต่ละบุคคลไปใช้งาน สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่มวนได้ อาจเนื่องมาจากไม่ได้ลดปริมาณระดับนิโคตินลง ทำให้ร่างกายไม่ได้ปรับตัวกับปริมาณนิโคตินที่ลดลง

          นอกจากนี้ ในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีกลิ่นและรสชาติให้เลือกเพื่อให้ผู้สูบเลิกติดกลิ่น และรสชาติของบุหรี่มวนได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่มวนไม่อยากกลับไปสูบบุหรี่มวนอีกเลย หากต้องการเลิกสูบบุหรี่มวนโดยไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าต้องมีความเข้มแข็งจริง ๆ เนื่องจากต้องใช้วิธีหักดิบหรือเลิกสูบ หรือไม่ก็ลดจำนวนมวนในการสูบต่อวันให้ลดลง ซึ่งก็สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงในการเลิกสูบบุหรี่

          ถึงแม้ว่าจะมีคนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่มวนจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วย แต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเลิกได้ ซึ่งนั่นอาจจะเกิดจากการใช้บุหรี่โดยไม่เป็นไปตามกระบวนการการลดนิโคตินที่ถูกต้อง มีงานวิจัยชี้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้ง่ายขึ้นแต่อย่างใดหากผู้ที่ต้องการเลิกนั้นไม่ได้มีความตั้งใจอย่างแท้จริง นั่นก็แปลได้ว่า เราสามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยการหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามกระบวนการการใช้ที่ถูกต้องและจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูง บวกกับความตั้งใจจริงจึงจะช่วยให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้จริงๆ

          สำหรับส่วนผสมที่มีอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยทั่วไปประกอบไปด้วย นิโคตินประมาณ 20% สารผสมหลัก เช่น Propylene Glycol,  Vegetable Glycerin และ PEG400 ประมาณ 50 – 55% กลิ่นแบบเข้มข้นประมาณ 10 – 20% และน้ำบริสุทธิ์อีกประมาณ 5% ซึ่งหากสังเกตให้ดีจำนวนของสารผสมที่มีอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่ทำอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าสารพิษที่ได้จากการสูบบุหรี่มวน

 

 

แชร์สินค้านี้