สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ปริมาณนิโคตินที่เหมาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละคน

ปริมาณนิโคตินที่เหมาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละคน

ปริมาณนิโคตินที่เหมาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละคน

          สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่แบบมวนและต้องการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะต้องรู้ปริมาณที่เหมาะสมของนิโคตินในน้ำยา ว่ามีความเหมาะสมต่อการสูบบุหรี่ของตนเองนั้นเป็นปริมาณเท่าใด เพราะแต่ละปริมาณนิโคตินก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่เคยรับนิโคตินในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป วิธีการประมาณปริมาณนิโคตินนี้เพื่อช่วยปรับให้ปริมาณนิโคตินในร่างกายน้อยลง ง่ายต่อการเลิกสูบบุหรี่ต่อผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่และยังช่วยให้ผู้สูบสามารถควบคุมปริมาณนิโคตินที่ตนเองสูบเข้าไปในแต่ละวันได้อีกด้วย ลองมาดูกันว่าปริมาณนิโคตินแค่ไหนจึงจะเหมาะกับผู้สูบแต่ละคนบ้าง ดังนี้

          - 0 มล. เป็นน้ำยาที่ไม่มีส่วนผสมของนิโคติน เหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ไม่เกิน 3 มวนต่อวัน ให้เพียงแค่กลิ่นและควันแก่ผู้สูบเท่านั้น ในไม่ช้าก็จะลืมรสชาติและกลิ่นของนิโคตินได้ ทำให้สุขภาพดีขึ้นและเลิกบุหรี่ไปได้ในที่สุด

          - 3 มล. เป็นน้ำยาที่เหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 4 มวนถึง 1 ซอง เป็นปริมาณนิโคตินที่ลดน้อยลงอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วปริมาณนิโคตินในบุหรี่ 1 มวนจะมีปริมาณนิโคติน 15-20 มล. แต่เข้าสู่ร่างกายเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น การเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีปริมาณนิโคตินเพียงแค่ 3 มล. จะช่วยให้ความอยากนิโคตินน้อยลงและสามารถลดปริมาณนิโคตินที่สูบลงไปเรื่อย ๆ ได้ เพื่อสุขภาพและเพื่อช่วยให้การเลิกบุหรี่ง่ายยิ่งขึ้น
          - 6 มล. เป็นน้ำยาที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสูบบุหรี่เป็นจำนวน 1 ซองต่อวัน ช่วยลดความอยากนิโคตินให้แก่ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ที่นับว่าเกือบจัดได้พอสมควร และจะช่วยเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่มวนให้รสชาติไม่เหมือนเ ดิมไปได้ ทำให้ผู้สูบไม่อยากกลับไปสูบบุหรี่มวนอีกและลดปริมาณนิโคตินให้น้อยลงเรื่อย ๆ จนไม่หลงเหลือความอยากนิโคตินไปในที่สุด
          - 16 มล. หรือมากกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสูบบุหรี่จัดอย่างมากถึงมากที่สุด แต่มีความอยากลดปริมาณนิโคตินในร่างกายของตนเองให้น้อยลงเรื่อย ๆ เพราะหากเทียบกันแล้วปริมาณนิโคตินที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบมวนอยู่ดี เมื่อพยายามลดปริมาณนิโคตินให้น้อยลงเรื่อย ๆ ในที่สุดก็จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้หรือปรับปริมาณนิโคตินให้คงที่ได้ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละครั้ง

          นักสูบแต่ละคนจะมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่น้อยหรือมากแตกต่างกันออกไป การเลือกปริมาณนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ จึงไม่สามารถเลือกปริมาณที่เท่ากันได้เสมอไป การเลิกบุหรี่ด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการค่อย ๆ เลิกบุหรี่ไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่การหักดิบเลิกบุหรี่ ดังนั้นจึงต้องพยายามลดปริมาณนิโคตินให้น้อยลงให้ได้เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ของตนเอง จะช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด แต่หากว่าไม่ต้องการเลิกบุหรี่แต่อยากลดปริมาณนิโคตินให้น้อยลงก็สามารถทำได้ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเช่นกัน

 

แชร์สินค้านี้