สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ผลเสียที่จะได้รับหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกับบุหรี่แบบมวน

ผลเสียที่จะได้รับหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกับบุหรี่แบบมวน

ผลเสียที่จะได้รับหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกับบุหรี่แบบมวน

          จุดประสงค์ที่คนเราหันมาเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่แบบมวนนั้นมีหลากหลายสาเหตุแตกต่างกันไป แต่สาเหตุหลัก ๆ ก็คืออยากประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่สูบและอยากเลิกสูบบุหรี่ด้วยการเลือกบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วย  ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นยังมีอีกหลายคนที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบมากมายนักหรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จริง ๆ ซึ่งความคิดเห็นที่ขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่ง คือ ในกลุ่มของคนที่ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าแบบผิด ๆ จนไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดี

          หลายคนเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็ยังคงสูบบุหรี่แบบมวนไปพร้อม ๆ กัน แน่นอนว่าวิธีนี้มันก็ไม่มีทางที่จะช่วยประหยัดให้แก่ผู้สูบได้ เพราะยังต้องเสียเงินทั้งสองทางคือทั้งซื้อบุหรี่แบบมวนและซื้อน้ำยามาใช้งานกับบุหรี่ไฟฟ้า หากสามารถเปลี่ยนมาสูบเพียงแค่บุหรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าประหยัดกว่าบุหรี่แบบมวนเพราะเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าน้ำยาเท่านั้น ส่วนกลุ่มนักสูบที่มีความขัดแย้งในส่วนของการเลิกสูบบุหรี่ หากว่าผู้สูบเลือกที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกับบุหรี่แบบมวน ถึงอย่างไรผู้สูบก็ยังคงเสพติดนิโคตินในบุหรี่ทั้ง 2 แบบอยู่ดี แล้วผู้สูบจะสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างไรหากยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เช่นนี้

          หากผู้สูบยังไม่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่มวน แต่กลับสูบบุหรี่ทั้ง 2 ประเภทไปพร้อมกัน ก็จะส่งผลเสียให้ทั้งกับความสิ้นเปลืองในการซื้อบุหรี่ทั้ง 2 ประเภท และยังส่งผลเสียให้ผู้สูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่อย่างที่ตั้งใจไว้ได้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ไม่เกิดความประหยัดขึ้นและไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง เพราะความต้องการเลิกบุหรี่ที่จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง

          ในต่างประเทศมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกสูบบุหรี่แบบจริงจัง คนส่วนใหญ่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทดลองใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ นั่นเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความตั้งใจและมีเป้าหมายในการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าแบบแท้จริง ไม่ใช่ใช้งานเพียงแค่อยากทดลองเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง ควรเตรียมความพร้อมด้วยใจที่แน่วแน่ว่าต้องการจะเลิกบุหรี่ เพราะหากไม่จริงจังแล้วอาจจะเกิดผลเสียที่ตามมา คือ แทนที่จะเลิกบุหรี่ได้ กลับกลายเป็นติดบุหรี่หรือในขั้นที่รุนแรงกว่านั้น คือ ติดบุหรี่ทั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบมวนและบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ทั้งสิ้นเปลืองเงินมากขึ้นและได้รับสารอันตรายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งนั่นคือผลเสียที่จะตามมาหากคุณเองไม่จริงจังกับการเลิกโดยแท้จริง

 

แชร์สินค้านี้