คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 793 คน

คุณภาพของสินค้า
9
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9
การบริการ/อัธยาศัย
8.71
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8.76

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา